27.05.1979 rok. Zdjęcie zrobione sprzed bloku nr 1 w kierunku ulicy Boh. Staling... -

27.05.1979 rok. Zdjęcie zrobione sprzed bloku nr 1 w kierunku ulicy Boh. Stalingradu (Zamkowa) i kamieni, na jednym z których umieszczono tablicę z informacją o nadaniu w listopadzie 1962 roku, osiedlu mieszkaniowemu imienia Marcelego Nowotki.

Grzes67 6 years, 11 months ago
Comments (0)