Koniec lat czterdziestych,boisko przy gimnazjum salezjańskim (obecnie LO). Pierw..., stare zdjęcia -

Koniec lat czterdziestych,boisko przy gimnazjum salezjańskim (obecnie LO). Pierwszy z prawej strony: Henryk Kucharski, drugi Stanisław Szamaj, nazwisk pozostałych panów niestety nie znamy. Za siatką widoczny fragment ogrodzenia, pozostałość po obozie jenieckim. W tyle budynek, współcześnie siedziba policji i SP nr 3.
Zdj. z archiwum rodziny Kucharskich.

Grzes67 6 years, 9 months ago
Comments (1)
Sylwester Adamski 6 years, 6 months ago

Pierwszy z lewej Kazimierz Organiściak. Ta osoba z tyłu podobna jest do Zygmunta Krzyżanowskiego.