Uczniowie gimnazjum salezjańskiego (obecnie LO), koniec lat 40-tych. Pierwszy z ..., stare zdjęcia -

Uczniowie gimnazjum salezjańskiego (obecnie LO), koniec lat 40-tych. Pierwszy z lewej Henryk Kucharski, pierwszy z prawej Stanisław Szmaj. W tyle widoczny kościół Chrystusa Króla.
Ze zbiorów Witolda Kucharskiego.

Grzes67 6 years, 8 months ago
Comments (1)
Sylwester Adamski 6 years, 6 months ago

Drugi z prawej Kazimierz Organiściak.