Początek lat pięćdziesiątych, drewniana balustrada nad tunelem dla kolejki wąsko..., stare zdjęcia -

Początek lat pięćdziesiątych, drewniana balustrada nad tunelem dla kolejki wąskotorowej, pod ulicą Wojska Polskiego (DK11), obecnie podziemne przejście dla pieszych. Dobrze widoczne tory i kamienice przy ulicy Piastowskiej. Na barierce siedzi Bożena Kucharska (z d. Śliwińska), mama Witolda Kucharskiego, który udostępnił zdjęcie.

Grzes67 5 years, 6 months ago
Comments (0)