Koniec lat czterdziestych, alejki klasztorne, do zdjęcia pozuje Henryk Kucharski..., stare zdjęcia -

Koniec lat czterdziestych, alejki klasztorne, do zdjęcia pozuje Henryk Kucharski. Ogrodzenie z drutem kolczastym świadczy że klasztor jest już po remoncie (lub w trakcie), w tyle widoczna ulica Leśna.
Ze zbiorów Witolda Kucharskiego

Grzes67 5 years, 9 months ago
Comments (0)