2 września 1968 roku nastąpiło otwarcie nowego Przedszkola nr 2 im. Marii Konopn..., stare zdjęcia -

2 września 1968 roku nastąpiło otwarcie nowego Przedszkola nr 2 im. Marii Konopnickiej. W otwarciu udział wzięli:
dr Jan Stoiński-kurator okr. szkol.,
Jan Wojtasik - z-ca kier.wydz. NiO KW PZPR,
Stanisław Pasiak - I sekretarz KP PZPR,
Antoni Ślusarczyk - przew. PPRN,
Jan Witwicki - przew. PMRN,
Józef Bieniek - insp. szkolny,
Zenon Suchański - prezes ZO ZNP
oraz wiele innych organizacji politycznych i społecznych miasta Ostrzeszowa.
Jan Witwicki - przew. PMRN złożył sprawozdanie z działalności Społecznego Komitetu Budowy Przedszkola. Przemówienia wygłosili:
dr Jan Stoiński i Antoni Ślusarczyk.
W części artystycznej wystąpiły dzieci nowo otwartego przedszkola.

Grzes67 5 years, 11 months ago
Comments (0)