Dzięki fotografii, którą przesłał nam pan Jan Taylor dowiedzieliśmy się o istnie..., stare zdjęcia -

Dzięki fotografii, którą przesłał nam pan Jan Taylor dowiedzieliśmy się o istnieniu kolejnej kamiennej fontanny na terenie Ostrzeszowa. Stała ona w ogrodzie, który znajdował się w okolicy dzisiejszej ulicy Norweskiej. Ogrodem opiekował się nauczyciel pobliskiego liceum, prof. Stanisław Kempa. Zdjęcie zrobiono w 1958 roku, siedzą od lewej: Jerzy Rasiak, Jan Taylor, Wacław Sobociński

Grzes67 5 years, 7 months ago
Comments (0)