Początek lat pięćdziesiątych, przyklasztorny staw, skuty lodem służy za lodowisk..., stare zdjęcia -

Początek lat pięćdziesiątych, przyklasztorny staw, skuty lodem służy za lodowisko do gry w hokeja. Głazy widoczne po lewej stronie, pochodzą z fundamentów młyna, który stał nieopodal. W miejscu gdzie znajdował się młyn postawiono tablicę informacyjną, której fundatorem był pan Jan Taylor. Na prawo od głazów dostrzec można trzy kamienne słupy wbite w ziemię, ich zadaniem było blokowanie wjazdu różnego rodzaju pojazdom. Podobne stały przy wejściu na alejki od strony dworku-zachował się jeden kikut i od strony szkoły rolniczej-zachowały się dwa.
Zdjęcie ze zbiorów Witolda Kucharskiego

Grzes67 5 years, 7 months ago
Comments (0)