Ostrzeszowski basen już po modernizacji, prawdopodobnie koniec lat pięćdziesiąty..., stare zdjęcia -

Ostrzeszowski basen już po modernizacji, prawdopodobnie koniec lat pięćdziesiątych.
Na trampolinie, u góry, Stanisław Stawski, obok Bogdan Gibasiewicz.
Ze zbiorów Stanisława Stawskiego.

Grzes67 3 years, 9 months ago
Comments (0)