Lata pięćdziesiąte, ulica Bohaterów Stalingradu (Zamkowa) Po lewej widoczne ogro..., stare zdjęcia -

Lata pięćdziesiąte, ulica Bohaterów Stalingradu (Zamkowa) Po lewej widoczne ogrodzenie z siatki, które w tym czasie otaczało część parku miejskiego. Fragmenty podmurówki przetrwały do dzisiaj. W tyle znajduje się budynek Prezydium Powiatowej Rady Narodowej (UMiG)
Stoją od lewej: Mieczysław Woźny, Zenon Fabrowski, Zbigniew Karwacki, Wacław Fita.

Grzes67 5 years, 1 month ago
Comments (0)