Ignacy Moś (1917-2001) przy pomniku Tadeusza Kościuszki na ogródkach dziecięcych..., stare zdjęcia -

Ignacy Moś (1917-2001) przy pomniku Tadeusza Kościuszki na ogródkach dziecięcych im. Arcybiskupa Walentego Dymka. W roku 1985 pan Moś ufundował, widoczny na zdjęciu, medalion i tablicę zniszczone przez Niemców w czasie okupacji. By pomnik odzyskał swój pierwotny wygląd brakuje jeszcze sokoła wieczącego obelisk, może znajdą się dobroczyńcy, którzy podejmą się rekonstrukcji brakującego elementu i zakończą dzieło Igo Mosia?
Ze zbiorów Muzeum Regionalnego

Grzes67 4 years, 12 months ago
Comments (1)
Dorota 4 years, 8 months ago

Pan Ignacy Moś też bywał u cioci Frani Góreckiej-siostry mojej babci Rozalji Biskupskiej-pamiętam mimo,że tyle lat minęło.