Lata osiemdziesiąte, przyklasztorne alejki. Po prawej stronie widoczne miejsce p..., stare zdjęcia -

Lata osiemdziesiąte, przyklasztorne alejki. Po prawej stronie widoczne miejsce po zasypanym stawie.
Ze zbiorów Stanisława Młoczyńskiego

Grzes67 3 years, 9 months ago
Comments (0)