Lata osiemdziesiąte, przyklasztorne alejki. Po prawej stronie widoczne miejsce p..., stare zdjęcia -

Lata osiemdziesiąte, przyklasztorne alejki. Po prawej stronie widoczne miejsce po zasypanym stawie.
Ze zbiorów Stanisława Młoczyńskiego

Grzes67 5 years ago
Comments (0)