Pomnik Matki Boskiej, zbudowany w 1946 roku, jako wyraz wdzięczności mieszkańców..., stare zdjęcia -

Pomnik Matki Boskiej, zbudowany w 1946 roku, jako wyraz wdzięczności mieszkańców Ostrzeszowa na zakończenie wojny. Figura stanęła w miejscu rozebranego tuż przed wojną kościoła Św. Anny. Na proporcach widnieje skrót organizacji Polskiego Związku Byłych Więżniów Politycznych, przekształconej później w Związek Bojowników o Wolność i Demokrację.
Ze zbiorów Witolda Kucharskiego.

Grzes67 4 years, 8 months ago
Comments (0)