Szkoła Podstawowa nr 1.
8 maja 1982 rok, uroczystość wręczenia szkole sztandaru..., stare zdjęcia -

Szkoła Podstawowa nr 1.
8 maja 1982 rok, uroczystość wręczenia szkole sztandaru. Na ławkach przy asfaltowym boisku siedzą goście, personel szkoły i uczniowie. Wszystkim kieruje ówczesny dyrektor naczelny Bronisław Drogi, na lewo od niego na brzegu ławki, siedzi Antoni Michalak.
Z kroniki SP nr 1.

Grzes67 4 years, 6 months ago
Comments (0)