Początek lat sześćdziesiątych, ogródki dziecięce przy ulicy Kościuszki w Ostrzes..., stare zdjęcia -

Początek lat sześćdziesiątych, ogródki dziecięce przy ulicy Kościuszki w Ostrzeszowie.Przy fontannie stoi Irena Cichosz. Podobna fontanna jest w ogrodzie przy kościele farnym. Po lewej kapliczka Dzieciątka Jezus, w oddali majaczy baszta, przed nią widoczne domy przy ulicy Targowej. Na lewo od wieży kamienica Feigów, na prawo, rozebrany w latach osiemdziesiątych, dom państwa Adamskich.
Ze zbiorów Andrzeja Cichosza.

Grzes67 4 years, 7 months ago
Comments (0)