Proboszcz parafii ostrzeszowskiej w latach 1946-56, ksiądz Franciszek Komorowski..., stare zdjęcia -

Proboszcz parafii ostrzeszowskiej w latach 1946-56, ksiądz Franciszek Komorowski przed budynkiem plebanii.
Franciszek Komorowski urodził się 17 stycznia 1886 r. w Szarleju w pow. Inowrocławskim. Po ukończeniu gimnazjum wstąpił do Księży Zmartwychwstania w Rzymie, święcenia kapłańskie uzyskał w 1912 r. Po święceniach wrócił do kraju i objął stanowisko wychowawcy w internacie dla młodzieży gimnazjalnej w Krakowie. W czasie I wojny światowej był wikarym w Opalenicy i we Lwówku. Jako kapelan brał udział w Powstaniu Wielkopolskim.
W latach 1920-1926, rektor internatu w Krakowie, 1927-1929 rektor Hospicjum Polskiego św. Stanisława w Rzymie. W 1930 r. prefekt gimnazjum polskiego w Gdańsku, w 1933 zostaje proboszczem w Opatowie pow. Kępno. W czasie okupacji hitlerowskiej ukrywa się w Częstochowie i Zakopanem. Po wojnie wraca do Opatowa a w roku 1946 zostaje proboszczem w Ostrzeszowie. Należał do Związku Powstańców Wielkopolskich. Zmarł w 1956 roku, pochowany jest na ostrzeszowskim cmentarzu.
Ze zbiorów Piotra Niesobskiego.

Grzes67 4 years, 3 months ago
Comments (0)