Rok 1958, od lewej: Zbigniew Zawada, w mundurze Zenon Fabrowski i Zbigniew Karwa..., stare zdjęcia -

Rok 1958, od lewej: Zbigniew Zawada, w mundurze Zenon Fabrowski i Zbigniew Karwacki. Panowie znajdują się na terenie placu zabaw przy ulicy Boh. Stalingradu (obecnie Zamkowa), wśród drzew płynie rzeczka Strzegowa, dalej widoczny klasztorek.
Ze zbiorów Zbigniewa Karwackiego.

Grzes67 4 years, 4 months ago
Comments (0)