Rok 1958, od lewej: Zbigniew Zawada, w mundurze Zenon Fabrowski i Zbigniew Karwa..., stare zdjęcia -

Rok 1958, od lewej: Zbigniew Zawada, w mundurze Zenon Fabrowski i Zbigniew Karwacki. Panowie znajdują się na terenie placu zabaw przy ulicy Boh. Stalingradu (obecnie Zamkowa), wśród drzew płynie rzeczka Strzegowa, dalej widoczny klasztorek.
Ze zbiorów Zbigniewa Karwackiego.

Grzes67 11 months ago
Comments (0)