Lata pięćdziesiąte, Borek 2. W tym budynku znajdował się gręplarnia Gminnej Spół..., stare zdjęcia -

Lata pięćdziesiąte, Borek 2. W tym budynku znajdował się gręplarnia Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" Jeszcze niedawno swoją siedzibę miał tutaj SKOK, później ENERGIA obecnie jest piekarnia. Do zdjęcia pozuje Jacek i Czesia.
Ze zbiorów Czesławy Pilachowskiej.

Grzes67 1 year, 11 months ago
Comments (0)