Początek lat pięćdziesiątych, w parku przy fontannie siedzą: z lewej Ewa Skupińs..., stare zdjęcia -

Początek lat pięćdziesiątych, w parku przy fontannie siedzą: z lewej Ewa Skupińska, pozostałe dwie dziewczynki nierozpoznane, i jej brat Jasiu. Tożsamość bohatera drugiego planu niestety nieznana.

Grzes67 3 years, 8 months ago
Comments (0)