Szczyt zdobyty!
Na jaką to górę wdrapali się ci dzielni chłopcy?
Lata pięćdzie..., stare zdjęcia -

Szczyt zdobyty!
Na jaką to górę wdrapali się ci dzielni chłopcy?
Lata pięćdziesiąte.

Grzes67 9 months, 2 weeks ago
Comments (0)