Styczeń 1973 roku. Skrzyżowanie ulic: Łąkowej i Wieluńskiej. Widoczny, zlikwidow..., stare zdjęcia -

Styczeń 1973 roku. Skrzyżowanie ulic: Łąkowej i Wieluńskiej. Widoczny, zlikwidowany w latach 90-tych, kiosk RSW "RUCH".
Ze zbiorów rodziny Kuśnierczyków.

Grzes67 1 year, 11 months ago
Comments (0)