Lata 60-te. Pracownicy cegielni przy ulicy Wieluńskiej, stoją od lewej:
Francis..., stare zdjęcia -

Lata 60-te. Pracownicy cegielni przy ulicy Wieluńskiej, stoją od lewej:
Franciszek Sidorenko, Stefania Janicka, Teresa Sidorenko (z d. Kubiak), Stefania Pukownik? (z d. Kubiak), Wacław Roszak, Kazimierz Klabiszewski.
Pełna nazwa cegielni: Zakłady Terenowego Przemysłu Materiałów Budowlanych. Przedsiębiorstwo Państwowe z siedzibą w Ostrzeszowie - Cegielnia Parowa - Zakład nr 7. Ostrzeszów ul. Wieluńska 63.
Przed wojną cegielnia była własnością prywatną, spółki F. Wodniakowski & J. Dirska. Ruiny zakładu jeszcze istnieją.
Ze zbiorów Wiesława Smardza

Grzes67 3 years, 3 months ago
Comments (0)