Ostrzeszowską "autostradą" spacerują, od lewej: Zofia Różyńska, Oleńka Różyńska,..., stare zdjęcia -

Ostrzeszowską "autostradą" spacerują, od lewej: Zofia Różyńska, Oleńka Różyńska, Maria Fluder (po m. Ignor), Maryś Różyński. Stanisława Solarek, Helena i Antoni Matysik. Nie potrafimy zlokalizować dokładnie, w którym miejscu zrobiono fotografię. Przełom lat 40 i 50-tych.
Ze zbiorów Jacka Matysika.

Grzes67 2 years, 6 months ago
Comments (0)