Msza i procesja prymicyjna nowo wyświęconego księdza Jerzego Hazubskiego. Feretr..., stare zdjęcia -

Msza i procesja prymicyjna nowo wyświęconego księdza Jerzego Hazubskiego. Feretron niosą, od lewej: Łucja Mazurkiewicz, NN, Kazimiera Pastucha i Maria Morek.

Grzes67 2 years, 10 months ago
Comments (0)