Ulica Św. Mikołaja, lata siedemdziesiąte. Kondukt pogrzebowy idzie z "Mikołajka"..., stare zdjęcia -

Ulica Św. Mikołaja, lata siedemdziesiąte. Kondukt pogrzebowy idzie z "Mikołajka" do kościoła farnego. W tyle widoczna ulica Łąkowa, nie ma budynku, w którym niedawno był bank.
Ze zbiorów Wiesława Smardza.

Grzes67 2 years, 2 months ago
Comments (0)