Koniec lat siedemdziesiątych, zabawa karnawałowa w kawiarni Powiatowego Domu Kul..., stare zdjęcia -

Koniec lat siedemdziesiątych, zabawa karnawałowa w kawiarni Powiatowego Domu Kultury. Obecnie w tym budynku mieści się Sąd Rejonowy.
Ze zbiorów Danuty Rosińskiej.

Grzes67 4 months, 3 weeks ago
Comments (0)