W miejscu gdzie obecnie stoi Pomnik Harcerzy, w latach 50-tych Spółdzielnia Prac..., stare zdjęcia -

W miejscu gdzie obecnie stoi Pomnik Harcerzy, w latach 50-tych Spółdzielnia Pracy STOLARZ wybudowała drewnianą makietę Pałacu Kultury i Nauki. Na tym zdjęciu wyraźnie widać szczegóły konstrukcji, w tyle przy ówczesnej ulicy Boh. Stalingradu, widoczna willa państwa Biskupskich.
Ze zbiorów Leszka Gajdzika.

Grzes67 10 months, 3 weeks ago
Comments (0)