Prawdopodobnie wiadukt kolejowy przy ulicy Lazurowej, początek lat pięćdziesiąty..., stare zdjęcia -

Prawdopodobnie wiadukt kolejowy przy ulicy Lazurowej, początek lat pięćdziesiątych. Od lewej: Jan Frelich, Janka Zawadzka, Stefania Janicka i Wiesia Grabowska.
Ze zbiorów Wiesława Smardza.

Grzes67 4 months, 2 weeks ago
Comments (0)