Za stołem weselnym Monika i Wacław Foglerowie.19.03.1946 rok.
Wacław Fogler ur...., stare zdjęcia -

Za stołem weselnym Monika i Wacław Foglerowie.19.03.1946 rok.
Wacław Fogler ur. 14.09.1890 r. W czasie pierwszej wojny światowej wcielony do armii pruskiej, walczył na froncie zachodnim i wschodnim, odznaczony krzyżem żelaznym II klasy. Uczestnik Powstania Wielkopolskiego i ochotnik wojny polsko-bolszewickiej. Po zwolnieniu z wojska pracuje w swoim zakładzie fryzjerskim, aktywny członek chóru męskiego Dzwon. W kwietniu 1940 aresztowany i wywieziony do obozu Dachau. Po wyzwoleniu wraca do Ostrzeszowa, pracuje jako fryzjer w 1953 za rozsiewanie tzw. wrogiej propagandy osadzony w więzieniu w Kępnie. Po zwolnieniu wraca do pracy w spółdzielni rzemieślniczej,której był współzałożycielem. Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym i Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski.
Zmarł 21 grudnia 1969 r.

Grzes67 7 years, 9 months ago
Comments (0)