Młodzieżowy Klub Sportowy w Ostrzeszowie, lata siedemdziesiąte. Obóz sportowy w ..., stare zdjęcia -

Młodzieżowy Klub Sportowy w Ostrzeszowie, lata siedemdziesiąte. Obóz sportowy w Mikstacie. Pierwszy rząd: Jerzy Guzenda, Krzysztof Siof, Tomasz...(z Mikstatu), Marek Dembski.
Drugi rząd: Marek Pera, Marek Papiernik, Bogdan Adamski.
Trzeci rząd: Janusz Cerbiński, Jarosław Dutkiewicz, trener-Bronisław Kokoszko.
Ze zbiorów Krzysztofa Siofa.

Grzes67 3 years, 2 months ago
Comments (0)