Rada Pedagogiczna oraz Absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Ostrzeszowie. R..., stare zdjęcia -

Rada Pedagogiczna oraz Absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Ostrzeszowie. Rok 1963-64.
Foto: Foto FEIGE Krystyna.

Grzes67 2 years, 10 months ago
Comments (0)