Kto z nami a zgodnie,
My temu czołem.
Kto przeciw nam, 
Sokolim szponem.

F..., stare zdjęcia -

Kto z nami a zgodnie,
My temu czołem.
Kto przeciw nam,
Sokolim szponem.

Fotografia z początku lat trzydziestych zrobiona w budynku Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" czyli tzw. Sokolni przy ulicy Św. Anny (później Wodniakowskiego), dzisiejszej Sportowej. Za zdjęcie dziękujemy panu Józefowi Heblińskiemu, którego ojciec Stanisław był aktywnym członkiem "Sokoła"

Grzes67 5 years, 9 months ago
Comments (0)