26.06.1932 r.,ostrzeszowski chór "Dzwon" na wycieczce w Antoninie.
Zdj. ze zbio..., stare zdjęcia -

26.06.1932 r.,ostrzeszowski chór "Dzwon" na wycieczce w Antoninie.
Zdj. ze zbiorów Józefa Heblińskiego

Grzes67 4 years, 2 months ago
Comments (0)