Początek XX wieku, targ na ostrzeszowskim Rynku. Zniszczona elewacja na Ratuszu ..., stare zdjęcia -

Początek XX wieku, targ na ostrzeszowskim Rynku. Zniszczona elewacja na Ratuszu jest skutkiem wielkiej powodzi jaka nawiedziła miasto w 1900 roku. Zdjęcie wprawdzie znane i już publikowane ale mamy je w nieco lepszej jakości, poza tym jest tak rewelacyjne że nie sposób się nim znudzić.
Ze zbiorów Muzeum Regionalnego.

Grzes67 5 years, 1 month ago
Comments (2)
Sylwester Adamski 4 years, 7 months ago

Ale pamiętam,że po okupacji także chłopskie furmanki stały na Rynku i z nich handlowano. Place na Borku,Stawku,Kurzy Rynek i Plac Kazimierza były zapełnione,więc wykorzystano także Rynek.

jan-taylor 3 years, 3 months ago

Na scianach Ratusza widoczne slady powodzi w roku 1900.
Ciekawostka z Sumariusza Metryk Koronnych:
343/4308 k. 293 – 293v Warszawa, 29 marca 1645
Król stwierdza, że proszony był przez mieszczan Ostrzeszowa o potwierdzenie dawnych, uzyskanych od poprzednich królów przywilejów i wydanie nowego przywileju dla miasta, w tym swobodnego wyboru [urzędników]* magistratu. Dokumenty utracono w zawierusze wojennej, na poświadczenie czego złożyli przysięgę przed urzędem grodzkim warszawskim, także co do zawartości tychże. Król potwierdza dawne prawo wolnej elekcji magistratu i inne przywileje, bez powtarzania ich. Podpis Władysława IV i Adama Jana [Komorowskiego] de Komorow kanonika krakowskiego, regenta kancelarii.
* chodzi o Radnych miejskich