Bałczyna, lipiec 1933 rok, zakończenie szkolenia pilotów szybowcowych.
Po pokaz..., stare zdjęcia -

Bałczyna, lipiec 1933 rok, zakończenie szkolenia pilotów szybowcowych.
Po pokazowych lotach dla licznie zebranej publiczności - uroczyste wręczenie dyplomów pilota szybowcowego kategorii "A".

Uczestnicy szkolenia szybowcowego kontynuowali swoje zamiłowania w lotnictwie, wielu z nich zostało wcielonych do służby wojskowej w lotnictwie. Kiedy ojczyzna była w potrzebie, podczas II wojny światowej, wiernie i ofiarnie stanęli w Jej obronie. W tym okresie na wszystkich frontach walczyli:

Jan Maliński walczył w wojnie obronnej 1939 r. Walczył w Dywizjonie 302 sławiąc się w bitwie o Anglię.
Witold Głowacki zginął w bitwie o Anglię.

Zdzisław Radomski, strącony nad Anglią. Na skutek odniesionych ran, amputowano mu
lewą rękę.
Losy pozostałych nie można opisać z powodu braku w tym zakresie informacji.

Władysław Graf z cyklu: Zeszyty ostrzeszowskie nr 14.
Zdj. ze zbiorów Muzeum Regionalnego.

Grzes67 4 years, 10 months ago
Comments (1)
Stanisław Malczyk 2 years, 6 months ago

Dzień dobry
Bałczyna 1933 szkolenie szybowcowe.
In

formacje podawane na różnych stronach internetu są niepełne lub nieprawdziwe.
Publikacja p.Grafa w Zeszytach ostrzeszowskich dała początek tematu i jest w niej wiele błędów.
Byłoby wskazane opublikować wszystkie zdjęcia które są w posiadaniu w/w autora, bo te w publikacji są bardzo złej jakości..
Drugim źródłem wiedzy jest biografia Wandy Moblidowskiej opracowana przez Aeroklub Poznański.
Inne źródła to:
Skrzydlata Polska 1933 Nr.12-relacja Marii Hrynakowskiej
Kurier Poznański 1933 Nr.299
Kurs rozpoczął się w połowie czerwca 1933 r.
Instruktorem kursu był por.rez.Baranowski Feliks z Poznania ,który szkolenie szybowcowe ukończył w Bezmiechowej wiosna 1932 r.
Pomocnikiem instruktora był Grzęda Henryk ?
W szkoleniu uczestniczyło 15 osób:
Czachowski Józef później pilot w PSZ na Zachodzie zginął w 1940 r.
Czarnecki Jan później instr.szybowcowy
Dobrowolski ? b.d
Hrynakowska Maria V-Prezes Sekcji Szybowcowej Pań Aer.Poznańskiego b.d
Jander Witold Pilot PSZ na Zachodzie zginął w 1942 r.
Korczyńska Ewa b.d
Kowalski Bolesław pilot szybowcowy Kat.C urz - Bezmiechowa 1934
Machowiak Marcin pilot PSZ na Zachodzie zginął w 1944 r.
Moblidowska Wanda pilotka samolotowa i szybowcowa -rekordzistka Polski i międzynarodowa w lotach szybowcowych .Po negatywnej weryfikacji w 1948 roku nie wróciła do latania.
Niwecki Czesław pilot zginął w 1938 roku
Radomski Zdzisław pilot PSZ na Zachodzie zm.2000 r.
Rander-Oczyński Zdzisław b.d.
Skalski Marian b.d
Sobczak Stanisław pil.szyb.C urz-Bezmiechowa 1933 , PSZ na Zachodzie-operator symulatorów
W szkoleniu używano na pewno
2 szybowców typu CWJ - zdjęcia z poświęcenia szybowiska
1 szyb. typu Wrona - zdjęcia w książce Samolot zakrył słońce autor Maliński Jan
W/w autor nie uczestniczył w szkoleniu na Bałczynie , ponieważ miał wówczas 16 lat
1 szyb typu Czajka zwykła - zdjęcie z Wandą Moblidowską
1 szyb typu Czajka kabinowa - zdjęcie z poświęceni -szybowiec na dalszym planie
Uroczystość Poświęcenia szybowiska i szybowców odbyła się 2 lipaca 1933 r.
Podczas tej uroczystosci wręczono dyplomy Kat A pilota szybowcowego tylko 3 kursantom tj
Moblidowskiej W.,Głowackiemu W. oraz Sobczakowi S.pozostali ukończyli kurs później.
Z lotniczym pozdrowieniem
Inst.pil.szyb Stanisław Malczyk