Komitet budowy Pomnika Powstańców Poległych w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919...., stare zdjęcia -

Komitet budowy Pomnika Powstańców Poległych w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919.
rząd pierwszy od lewej:
Jan Wodniakowski, Józef Pisulla, Stanisław Szóstak, Szkopek
rząd drugi od lewej:
Fabrowski, Wacław Dirska, Walerian Dirska, Piotr Cieplik, Perski
rząd trzeci od lewej:
Stanisław Dirska, Biczysko, Antoni W. Wodniakowski, Stanisław Łukasiewicz, Piotr Kempa
Zdj. ze zbiorów Muzeum Regionalnego.

Grzes67 4 years, 2 months ago
Comments (0)