Staw u Liebchena
Zanim wybudowano obecny basen kąpielowy, ostrzeszowianie korzy..., stare zdjęcia -

Staw u Liebchena
Zanim wybudowano obecny basen kąpielowy, ostrzeszowianie korzystali z kąpieli w okolicznych stawach i tzw. bergach, tj. dołach po wyrobiskach żwirowych. Najpopularniejszym miejscem kąpielowym były jednak stawy położone obok Wieży Ciśnień, których właścicielem był Otton Liebchen. Były one połączone ze sobą szerokim rowem wodnym. Stawy służyły głównie jako zbiorniki spiętrzające wodę dla pobliskiego młyna ale były też wykorzystywane jako kąpielisko.(...)
Jeden ze stawów otoczony był groblą trawiastą, na której wypoczywano po kąpieli. Od zachodniej strony stawu pobudowany był rząd drewnianych kabin przeznaczonych na przebieralnię. Na "kąpielisku" obowiązywał surowy regulamin dotyczący godzin korzystania z kąpieliska dla dzieci, kobiet i mężczyzn. za kąpiel, wypożyczenie kabiny czy pływanie łódką po stawie pobierano opłatę.(...)
"Basen" u Liebchena funkcjonował na pół legalnie jeszcze po II wojnie światowej, ale wówczas właścicielami nieruchomości była już rodzina Wilków.

Marek Makieła
Historia ostrzeszowskiego basenu kąpielowego do 1939 r.
Ostrzeszowska Kronika Regionalna
nr 6/2013
zdj. ze zbiorów Jacka Matysika

Grzes67 3 years, 9 months ago
Comments (0)