Lata trzydzieste, alejki i przyklasztorny staw. Z lewej strony widoczne ogrodzen..., stare zdjęcia -

Lata trzydzieste, alejki i przyklasztorny staw. Z lewej strony widoczne ogrodzenie strzelnicy, której właścicielami byli państwo Śliwińscy. Po prawej, u góry widać bramę klasztoru i starą lipę.
Ze zbiorów Jacka Matysika.

Grzes67 2 years, 4 months ago
Comments (0)