Lata trzydzieste, alejki klasztorne. Widoczne słupki miały blokować wjazd wszelk..., stare zdjęcia -

Lata trzydzieste, alejki klasztorne. Widoczne słupki miały blokować wjazd wszelkich pojazdów. Na odcinku od obwodnicy do Dworku zachował się fragment jednego z tych słupków.
Ze zbiorów Jacka Matysika.

Grzes67 3 years, 3 months ago
Comments (0)