Rok 1917, kościół farny, uroczyste nabożeństwo z okazji odsłonięcia pomnika Tade..., stare zdjęcia -

Rok 1917, kościół farny, uroczyste nabożeństwo z okazji odsłonięcia pomnika Tadeusza Kościuszki, w setną rocznicę śmierci. Na ambonie prawdopodobnie kazanie głosi przyszły biskup Walenty Dymek. Przed ołtarzem ,na katafalku dobrze widoczny portret naczelnika insurekcji z 1794 roku. Pomnik został postawiony za kościołem Św. Anny, obecnie znajduje się na terenie ogródków dziecięcych im. Arcybiskupa Walentego Dymka.
Ze zbiorów Muzeum Regionalnego.

Grzes67 3 years, 2 months ago
Comments (0)