Zdjęcie wykonano w przedszkolu parafialnym, prowadzonym przez siostry Nazaretank... -

Zdjęcie wykonano w przedszkolu parafialnym, prowadzonym przez siostry Nazaretanki przed Dniem Niepodległości w listopadzie 1938 roku.
Fotografię udostępnił p. Marek Makieła z nadzieją że uda się jeszcze kogoś rozpoznać.
12- Irena Gibasiewicz , 20- Krystyna Zawielak. 21- s. Anezja (Julianna Uss) kierowniczka przedszkola w latach1933-34, 23- ks. proboszcz Grzegorz Kucharski, 24- s.Stanizja (Jadwiga Stubieda) przełożona domu w Ostrzeszowie, 26- Danuta Kurzawska, 27- Krystyna Gibasiewicz, 28- Stanisława Gibasiewicz.

Grzes67 3 miesiące, 1 tydzień temu
Komentarze (2)
Grzes67 1 miesiąc, 1 tydzień temu

31-Henryk Kucharski, 32- Zygmunt Bagniewski.
Przedszkole znajdowało się przy ulicy Ogrodowej obecnie Daszyńskiego.

Marek Makieła 3 tygodnie temu

22 - s.Piusa (Maria Bieleń), była u początku założenia przedszkola w Ostrzeszowie. W tym czasie kiedy wykonano zdjęcie pracowała w szkole nazaretańskiej w Kaliszu i prawdopodobnie została zaproszona na tę uroczystość.