Koniec lat siedemdziesiątych, zabawa karnawałowa w kawiarni Powiatowego Domu Kul..., stare zdjęcia -

Koniec lat siedemdziesiątych, zabawa karnawałowa w kawiarni Powiatowego Domu Kultury. Obecnie w tym budynku mieści się Sąd Rejonowy.
Ze zbiorów Danuty Rosińskiej.

Grzes67 1 year, 1 month ago
Comments (1)
Witeks 5 months, 2 weeks ago

Pan Bojszczak na pierwszym planie