Piłkarze Koła Sportowego Z.S. BUDOWLANI przy Zakładach Ceramicznych w Ostrzeszow..., stare zdjęcia -

Piłkarze Koła Sportowego Z.S. BUDOWLANI przy Zakładach Ceramicznych w Ostrzeszowie, rok 1953.
Stoją od lewej:
Henryk Puszman, Władysław Klóska, Edmund Fras, Edward Kukuła, Jan Fras, Henryk Gorgolewski, Teodor Muszalski, Czesław Fankidejski, NN, Tadeusz Biały, Franciszek Pawełka.
Proszę o uzupełnienie brakującego nazwiska i poprawienie ewentualnych błędów.
Ta piękna pamiątka pochodzi ze zbiorów rodzinnych państwa Pawełków.
Foto. Franciszek Feige.

Grzes67 1 year, 1 month ago
Comments (2)
Grzes67 1 year, 1 month ago

-Wiesława Pietrzak-
Henryk Puszman to mój wujek. Trzeci od prawej strony to: Mieczysław Froń.

Grzes67 1 year, 1 month ago

Piłkarze Koła Sportowego Z.S. BUDOWLANI przy Zakładach Ceramicznych w Ostrzeszowie, rok 1953.
Stoją od lewej:
Henryk Puszman, Władysław Klóska, Edmund Fras, Edward Kukuła, Jan Fras, Henryk Gorgolewski, Teodor Muszalski, Czesław Frankidejski, NN, Tadeusz Biały, Franciszek Pawełka.
Proszę o uzupełnienie brakującego nazwiska i poprawienie ewentualnych błędów.
Ta piękna pamiątka pochodzi ze zbiorów rodzinnych państwa Pawełków.
Foto. Franciszek Feige.