Uroczystości na Bałczynie pod hasłem "Nigdy więcej wojny", stare zdjęcia -

Uroczystości na Bałczynie pod hasłem "Nigdy więcej wojny"

Grzes67 4 years ago
Comments (1)
Włodzimierz Śliwiński 1 year, 7 months ago

Tu zginął mój kolega Bogdan Depczyński 19 l. od petrady, które rzuciło wojsko.