Fabryka Urządzeń Mechanicznych w Ostrzeszowie. Lata pięćdziesiąte.
FUM w budowi..., stare zdjęcia -

Fabryka Urządzeń Mechanicznych w Ostrzeszowie. Lata pięćdziesiąte.
FUM w budowie. Pierwszy z lewej: Stefan Adamski. Spróbujmy rozpoznać pozostałych budowniczych.
Ze zbiorów Aldony Adamskiej.

Grzes67 6 months ago
Comments (0)