Regionalna Wystawa Rolniczo Przemysłowa Powiatu Kępińskiego w Ostrzeszowie.
12-..., stare zdjęcia -

Regionalna Wystawa Rolniczo Przemysłowa Powiatu Kępińskiego w Ostrzeszowie.
12-15.08. 1934 rok.
Park miejski był również miejscem gdzie odbywały się pokazy związane z wystawą. W widocznej z boku, drewnianej altanie-specjalnie zbudowanej na tą okoliczność-mieściła się restauracja i kawiarnia.
Od lewej: Irena Malinowska, Helena Spychalska, NN, Emilia Spychalska.
Ze zbiorów Grzegorza Kosmali.

Grzes67 6 months ago
Comments (0)