Wszystkie

Oto najnowsze zdjęcia w serwisie. Przewijaj w dół, aby obejrzeć kolejne.

Ostatnio dodane zdjęcia

 • Lata sześćdziesiąte, ulica Sikorskiego. Kamienica ze sklepem nabiałowym należała do rodziny Cemplów, następne do: Kuśnierczyków, Kucharskich, ogrodnika Korintha i Życkich. Na drugiej fotografii remont ulicy i rynku w 1997 roku. Zdjęcie autorstwa Grzegorza Kosmali.

 • Wojewódzkie Biegi Narodowe, Poznań 1962 rok, Reprezentacja ostrzeszowskich lekkoatletów. 1- Urszula Bagniewska, 2- Antoni Manikowski, 3-?, 4- Kowarski, 5- Ciężki, 6- ? 7- Maria Śmiejczak, 8-?, 9- Stanisław Woryma, 10 Krystyna Hurna Manikowska. Bardzo prosimy o pomoc, może uda się jeszcze kogoś rozpoznać. Ze zbiorów państwa Manikowskich.

 • Maj 1940, jeńcy francuscy przed gmachem gimnazjum księży salezjanów (obecnie LO). Zdjęcie pochodzi z kroniki Hansa Muzlera, komendanta obozu jenieckiego w Ostrzeszowie. Ze zbiorów Muzeum Regionalnego

 • Koniec lat trzydziestych, ulica Krakowska (Sikorskiego), chociaż w tym czasie mogła nazywać się już Marszałka Piłsudskiego, po prawej budynek w którym był internat księży salezjanów, obecnie ZSZ nr 1. Stoją od lewej: Bożena Śliwińska, Władysława Irena Śliwińska, Krystyna Siof, Maryla Siof. Szkoda że autorowi tego pięknego zdjęcia nie udało się ująć w kadrze kościoła Św. Anny, który znajdował się po drugiej stronie ulicy. Ze zbiorów Witolda Kucharskiego.

 • 22 maja 1966, teren Szkoły Podstawowej nr 2, obchody 90 lecia Ochotniczej Straży Pożarnej. W poczcie sztandarowym stoją od lewej: Stanisław Pętoś, Stanisław Pilarczyk, Roman Stekiel, Jan Sidorenko. Ze zbiorów Jana Treśki.

 • 22 maja 1966 rok , obchody 90-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej. Uroczystość odbyła się na terenie Szkoły Podstawowej nr 2, przy stole prezydialnym ówczesne władze miejskie i polityczne Ostrzeszowa. Przygrywa, widoczna po prawej stronie zdjęcia, orkiestra fumowska. 22 maja-Dzień Strażaka, może ktoś wyjaśnić?

 • 06.04.1937 rok., ulica Krakowska (obecnie Sikorskiego), pogrzeb salezjanina, ks. prof. Burego ( na zdjęciu podpis Bury(?)). Krzyżykiem oznaczona Maria Chudek (z d. Dolata) obok jej mąż Klemens. Z lewej strony widoczny dom, w którym siedzibę miał Bank Ludowy, w kamienicy tej zbierała się Rada Ludowa, planując i organizując powstanie wielkopolskie na ziemi ostrzeszowskiej.

 • Rachunek za 3000 butelek do piwa zamówionych w największej w Polsce hucie szkła w Jabłonnej k. Warszawy przez Szczepana Feige. 13 luty 1925 r.

 • Przedwojenna reklama poznańskiej firmy CENTRA, producenta baterii i akumulatorów, z pieczątką sklepu elektrotechnicznego Czesława Zawielaka przy ulicy Rynek 16.

 • Starosta Ostrzeszowski Richard von Doemming 1884 do 1891 Starosta w Adenau [Landkreis Ahrweiler in Rheinland-Pfalz] 1891 do 1897 Starosta we Wschowie 1898 do 1904 Starosta w Ostrzeszowie

 • Julius Timling wlasciciel Browaru. Cmentarz Ewang. w Ostrzeszowie stan 2019

 • Powiatowy Zakład Mleczarski w Kępnie oddział w Ostrzeszowie, czyli nasza stara mleczarnia w latach pięćdziesiątych. Ze zbiorów Marka Niesobskiego.

 • Gmach Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie, krótko po przebudowie w latach 1971-72. Widoczne, jeszcze nie otynkowane, trzecie piętro, które dobudowano w miejsce zlikwidowanego strychu i oryginalnego dachu.

 • Lata pięćdziesiąte, Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Ostrzeszowie. Budynek otoczony ogrodzeniem, przy wejściu widoczne dwie stylowe lampy gazowe, które niestety zaginęły podczas remontu na początku lat siedemdziesiątych.

 • Poznań 13.11. 1985 r. List Ignacego Mosia do Stefana Szkaradkiewicza, proboszcza parafii farnej w Ostrzeszowie w sprawie naprawy, zniszczonego w czasie wojny, pomnika Tadeusza Kościuszki. Ze zbiorów Muzeum Regionalnego.

 • Ignacy Moś (1917-2001) przy pomniku Tadeusza Kościuszki na ogródkach dziecięcych im. Arcybiskupa Walentego Dymka. W roku 1985 pan Moś ufundował, widoczny na zdjęciu, medalion i tablicę zniszczone przez Niemców w czasie okupacji. By pomnik odzyskał swój pierwotny wygląd brakuje jeszcze sokoła wieczącego obelisk, może znajdą się dobroczyńcy, którzy podejmą się rekonstrukcji brakującego elementu i zakończą dzieło Igo Mosia? Ze zbiorów Muzeum Regionalnego

 • Więcej