Wszystkie

Oto najnowsze zdjęcia w serwisie. Przewijaj w dół, aby obejrzeć kolejne.

Ostatnio dodane zdjęcia

 • Rok 1958, wyścig kolarski z okazji pierwszomajowego święta. W otoczeniu kibiców Antoni Manikowski. Aż się prosi by spróbować rozpoznać chłopców ze zdjęcia. Po prawej stronie, paznokcie obgryza Hubert Sokołowski. Nie wiemy gdzie mogła być zrobiona ta fotografia. Ze zbiorów rodziny Manikowskich.

 • 27 kwietnia 1935 roku, ulica Zamkowa. W tyle widoczne ogrodzenie ewangelickiego kościoła Chrystusa Króla. Młoda para: Helena Kurzawa i Czesław Golusiński bryczką jadą do Fary zawrzeć związek małżeński.

 • Rok 1962(?), zakończenie nauki w Szkole Podstawowej nr 2, klasa B z nauczycielami. Tradycyjnie prosimy o uzupełnienie brakujących nazwisk i imion oraz poprawienie ewentualnych błędów. 1-Zofia Kowalska, 2-Maria Sobczak, 3-Pacewicz, 4-Zofia Gross, 5-Jan Kaczmarek, 6- Maria Świstuń, 7- Alicja Michalska, 8- Stefan Kokot, 9- Julia Turek, 10- Stefan Kokot, 11- Nikodem Kokot, 12- Janina Kluziak, 13-nn, 14-nn, 15-nn 16- Halina Obałek, 17- Danka Obroślak, 18-nn, 19-nn, 20-nn, 21-nn, 22-nn, 23- Kempa, 24- Kurzaj, 25- Korczak, 26, Monika Kluziak, 27-nn 28- Anna Rosada, 29- Helena Witek, 30- Kuta, 31- Zagórska, 32- Papiernik, 33-nn, 34-nn, 35-Zakrzewska, 36-nn, 37- Cuprych,, 38- Kurpiel, 39- Mieczysław Śródka, 40-nn, 41- Jacek Tuliszka, 42- Kaj, 43- Eugeniusz Płaczek, 44-nn, 45- Ignacy Busz, 46-nn, 47- Kazimierz Lizakowski, 48- Józef Michlik, 49- Marzyński, 50- Stanisław Sobczak (Dzik), 51-nn, 52- Majchrzycki, 53-nn, 54-Kazimierz Bacik, 55-nn, Józef Kiereta.

 • Na zdjęciu z ok. 1970 roku rozpoznano pracowników Powszechnej Spółdzielni Spożywców, Cechu Rzemiosł Różnych oraz rzemieślników. Nieznane są nam okoliczności i miejsce powstania zdjęcia, jeżeli ktoś dysponuje taką wiedzą i potrafi jeszcze kogoś rozpoznać to prosimy o informacje. 1-NN, 2-Wacław Gołębiowski, 2-NN, 4-NN, 5-Guzenda, 6-Tadeusz Możdzanowski, 7-Henryk Puterczak, 8-Zofia Liber, 9-NN, 10-Dolata, 11-NN, 12-NN, 13-Jezuita, 14-Pazdyga, 15-Stefańska, 16-Janusz Prusinkiewicz, 17-Roch Gruszka, 18- Teofil Telega,19- Czesław Motyl, 20- Adam Cieplik, 21- Danuta Pentoś, 22- Jan Witwicki, 23-NN, 24- Marian Kubiaczyk, 25-NN, 26-NN.

 • Rok 1935. Rynek 20, przed wojną taki był adres ostrzeszowskiego ratusza. Mieścił się w nim nie tylko Magistrat ale również posterunek Policji Państwowej o czym świadczy napis na szybie nad drzwiami. Małżeństwo na schodach to Helena i Czesław Golusińscy. Bezcenna fotografia, za którą dziękujemy Czesławie Pilachowskiej.

 • Wystawa Rolniczo Przemysłowa powiatu kępińskiego w Ostrzeszowie. 12-15 sierpień 1934 roku. Do zdjęcia pozują członkowie ostrzeszowskiego Polskiego Czerwonego Krzyża. Z tył stoi wysoki mężczyzna z wąsikiem to Paweł Seydak, burmistrz Ostrzeszowa, któremu miasto zawdzięcza że wystawa rolniczo-przemysłowa powiatu kępińskiego odbyła się właśnie w Ostrzeszowie. Paweł Seydak był burmistrzem Ostrzeszowa w latach 1923-1935, Grabowa w latach 1936-1938, i krótko przed 1939 rokiem w Kępnie. Po wojnie ponownie został wybrany burmistrzem Kępna, nie cieszył się jednak zaufaniem władzy ludowej i został zmuszony do podania się do dymisji. Zmarł 11 listopada 1969 roku i pochowany został na Katolickim Cmentarzu Komunalnym w Kępnie. Mimo prób zainteresowania władz miasta i TPZO, w okrągłą, 50-tą rocznicą śmierci Pawła Seydaka, nie udało się zorganizować żadnych uroczystości. A szkoda bo była to dobra okazja by zapoznać się z życiem i działalnością człowieka, który był w okresie międzywojennym, gospodarzem trzech sąsiadujących miast. Zainteresowanych odsyłam do książki: Ostrzeszów-miasto znane i nieznane, rozdział 8, Paweł Seydak-zapomniany burmistrz Ostrzeszowa. Zdjęcie ze zbiorów Muzeum Regionalnego

 • 10. 01. 1958 rok, uroczystość odsłonięcia tablicy na budynku Liceum Ogólnokształcącego, upamiętniającej pobyt w czasie wojny, jeńców norweskich w ostrzeszowskim obozie. Delegacji przewodził komandor Johannes Kjeve-były szef samorządu obozowego, na lewo od niego przewodniczący MRN-Jan Witwicki. Po prawej stronie komandora, odwrócony w stronę fotografa Jasiu Skupiński-mój wujek (rocznik 1941). Może ktoś z Państwa również rozpoznaje swojego bliskiego lub znajomego? Ze zbiorów Stanisława Stawskiego.

 • 10. 01. 1958 rok, uroczystość odsłonięcia tablicy na budynku Liceum Ogólnokształcącego, upamiętniającej pobyt w czasie wojny, jeńców norweskich w ostrzeszowskim obozie. Powitanie delegacji oficerów norweskich, byłych jeńców obozu w Ostrzeszowie, przed gmachem liceum. Na pierwszym planie Jan Kaczmarek, po lewej w czapce z generalskim wężykiem, szef Biura Historycznego LWP gen. brygady Stanisław Okęcki, który towarzyszył norweskiej delegacji. Ze zbiorów Stanisława Stawskiego.

 • 10. 01. 1958 rok, uroczystość odsłonięcia tablicy na budynku Liceum Ogólnokształcącego, upamiętniającej pobyt w czasie wojny, jeńców norweskich w ostrzeszowskim obozie. Powitanie delegacji oficerów norweskich, byłych jeńców obozu w Ostrzeszowie, przed gmachem Liceum Ogólnokształcącego. Ze zbiorów Stanisława Stawskiego.

 • Rok 1940, francuscy jeńcy z armii kolonialnej z niemieckim strażnikiem. Zdjęcie zrobiono na terenie obozu, byłego internatu ks.Salezjanów, czyli dzisiejszego Zespołu Szkół nr.1.

 • Kolejna, trzecia już pamiątka z peregrynacji obrazu Matki Bożej. Ciekawe czy jest ich jeszcze więcej? Zalecam uważnie i w powiększeniu oglądać poszczególne zdjęcia, czujni niech są ci co urodzili się w drugiej połowie lat sześćdziesiątych. Jak kogoś poznacie proszę piszcie w komentarzach, dzielcie się również wspomnieniami z tego wydarzenia.

 • Rok 1934, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej czyli Młode Polki. W pierwszym rzędzie, pierwsza z lewej Jadwiga Gorgolewska (po mężu Rudnicka). W roku 1919 Stowarzyszenie Młodych Polek w Ostrzeszowie założył ks. radca Michał Perliński i przez lata był patronem tej organizacji skupiającej ponad 200 członkiń. Ze zbiorów Urszuli Rudnickiej.

 • Początek lat pięćdziesiątych. W ławce po prawej siedzi i wkuwa na blachę Henryk Kucharski rocznik 1932. Niestety nikogo więcej nie rozpoznano. Cenna fotografia, bo nierzadko spotyka się zdjęcia z tamtych lat zrobione w pomieszczeniu, w tym wypadku w klasie w gimnazjum salezjańskim (obecne LO). Ze zbiorów Witolda Kucharskiego.

 • Lata 50-60-te. Mecz piłkarski na boisku przy gazowni, widoczna drewniana, trzykondygnacyjna wieża przy ulicy Sportowej i garaże dla samochodów strażackich. Ze zbiorów Jana Treśki.

 • Koniec lat czterdziestych, budynek gimnazjum salezjańskiego (obecnie LO), oglądany od strony ulicy Piastowskiej. Po lewej Heniu Kucharski, młodzieniec obok nierozpoznany. Ze zbiorów Witolda Kucharskiego.

 • Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" w Ostrzeszowie. 16 maja 1935 rok, pogrzeb Władysława Wodniakowskiego, naczelnika Towarzystwa Gimnastycznego 'Sokół" w Ostrzeszowie. Fotografię zrobiono z balkonu kamienicy państwa Wodniakowskich (obecnie Sikorskiego 4). Widoczny dom na ulicy Okrężnej, w którym zakład fryzjerski prowadził Ignacy Szulc, już nie istnieje, w czasie wojny został zburzony przez Niemców. Wśród "sokolic" rozpoznano: Zofię Różyńską, Juliannę Manikowską, Adelajdę Rossa, i Jadwigę Rudnicką, wydaje się że jest tu jeszcze kilka pań z zarządu gniazda żeńskiego. Zdjęcie jest doskonałej jakości może więc uda się jeszcze kogoś rozpoznać. Proszę zwrócić uwagę na samotnie stojącą kobietę w długim płaszczu z aparatem fotograficznym (kamerą?) w ręce. Ciekawe kto to jest? Ze zbiorów Muzeum Regionalnego.

 • Więcej