Wszystkie

Oto najnowsze zdjęcia w serwisie. Przewijaj w dół, aby obejrzeć kolejne.

Ostatnio dodane zdjęcia

 • Lata trzydzieste, wycieczka ostrzeszowskiej młodzieży, prawdopodobnie na Kuźniki. Udało się poznać nazwiska trzech pań: przysiadła na trawie Anna Franikowska (z.m. Kobzda), za nią stoi Anna Dziuba (z.m. Plewińska), druga od prawej to Władysława Adamska (z.m. Gorząd). Jesteśmy przekonani że dzięki Państwa pomocy uda się rozszyfrować pozostałych uczestników rowerowej eskapady. Rozpoznane dziewczyny mieszkały na ulicy Ogrodowej (obecnie Daszyńskiego), niewykluczone więc ze pozostali również zamieszkiwali okolice Borku.

 • Lata trzydzieste, prawdopodobnie Kuźniki. Kolejne zdjęcie z rowerowej wycieczki, rozpoznane osoby to: Anna Franikowska (z.m. Kobzda), Anna Dziuba (z.m. Plewińska), Władysława Adamska (z.m. Gorząd). Prawda że piękne były, i nadal oczywiście są, mieszkanki Ostrzeszowa! Nieustanna prośba o informację na temat pozostałych uczestników wyprawy.

 • 1967 rok, uczniowie Szkoły Podstawowej nr. 1 Klasa III a z Ks. Marianem Maciołką, po lekcji religii.

 • I Komunia Święta. Chłopcy z rocznika 1957, przed wejściem do kościoła "Chrystusa Króla" Księża to, Ks. Tadeusz Fudziński z lewej strony, w środku Ks. Proboszcz Antoni Hyłka i z prawej strony Ks. Marian Maciołka.

 • 1960 rok w Antoninie na pomoście. Z lewej strony Pan Leszek Borowicz, w środku jego żona Pani Zofia Borowicz z córką Hanią. Z prawej strony Pani Zofia Stras.

 • Lata trzydzieste, dom przy ulicy Piastowskiej 16, obecnie mieści się w nim kancelaria adwokacka. Przed wojną swoje biuro miał tutaj komornik Leon Klaus. Pan Klaus stoi przy prawej kolumnie, obok żona Bronisława. Przy lewej kolumnie: Pelagia Wala i Marcjanna Klaus. Po prawej widoczne pracownice kancelarii, w ciemnym berecie to Władysława Adamska. Przy samochodzie stoi osobisty szofer pana Leona.

 • Rok ok. 1935, południową stroną rynku, w stronę kościoła farnego idą, od lewej: Władysław Golus-współzałożyciel chóru "Dzwon", organizator Muzeum Regionalnego w Ostrzeszowie, Marian Malinowski-właściciel i redaktor przedwojennej "Gazety Ostrzeszowskiej" oraz starszy przodownik W. Poprawa- o stopniu policjanta świadczy podwójne "V" na rękawie i kołnierzu płaszcza. Za zdjęcie dziękujemy Leszkowi Gajdzikowi, za pomoc: Grzesiowi Kosmali i Patrykowi Jaroszowi.

 • Chór kościelny Moniuszko. Rok 1938. Poszukujemy zdjęć i informacji dotyczących chóru kościelnego "Moniuszko", zarówno tych przedwojennych jak i tych związanych z powojenną działalnością. Czy ktoś wie co stało się ze sztandarem widocznym na większości fotografii chóru? 1-...Nowacki, 2-...Kulczykówna, 3-...Gwiazda, 4- ks. proboszcz Grzegorz Kucharski, 5- Tomasz Stojecki, 6- Stanisław Zborowski, 7- Jan Woryma, 16- Janina Stojecka z.m. Skupińska, 18- Sylwester Wieczorek, 26- Jadwiga Domagalska, 27- Wacław Karasiński, 30- Stefan Jędrzejak, 31- Leon Cebula.

 • Lata pięćdziesiąte, kondukt pogrzebowy idzie ulicą Ogrodową (obecnie Daszyńskiego).

 • Lata pięćdziesiąte, kondukt pogrzebowy idzie z kościoła Świętego Mikołaja, ulicą Kolejową, na cmentarz. Widoczny zakład fryzjerski pana Kempy. Po prawej, obok księdza, Stanisław Zborowski, w tamtym czasie był w parafii organistą. Z rozwiniętym sztandarem, prawdopodobnie pan Waloszczyk. Może uda się zebrać więcej informacji o tym zdjęciu?

 • Chór kościelny "Moniuszko". Zdjęcie chóru kościelnego "Moniuszko" z ok. 1946 roku. Prosimy o pomoc w ustaleniu nazwisk nierozpoznanych osób. Ciekawe co stało się ze sztandarem widocznym na fotografii, może ktoś zna jego historię? Zapewne został ufundowany jeszcze przed wojną, bo jest na jednym ze zdjęć z tamtego okresu. 1- Wincenty Kozłowski, 2- Wanda Gorzka, 3- Tomasz Organiściak, 4- ks. proboszcz Franciszek Komorowski, 5- Stanisław Zborowski, 6- Tomasz Stojecki, 7- Franciszek Juszczak, 8- nn, 9-nn, 10-nn, 11-nn, 12-nn, 13-nn, 14-nn, 15- Teresa Wilk, 16- Mieczysława Feiga z.m. Niesobska, 17-nn, 18-nn, 19- Teresa Turek z.m. Szymczak, 20- Irena Konarska z.m. Mordol, 21- Stefan Kucharski, 22- nn, 23-nn, 24-nn, 25-nn, 26-nn, 27-nn, 28-nn, 29-nn, 30-nn, 31-nn, 32- Czesław Niesobski, 33-nn, 34- Zygfryd Kluska, 35- Wiesław Wieczorek, 36- nn, 37- ... Stawinoga (?), 38- ... Barański, 39- Teresa Rossa z.m. Marszałek, 40-nn, 41- Alojzy Budzik, 42-nn, 43- Leon Cebula, 44-nn, 45-nn, 46-nn 47-nn, 48- Czesław Rygusiak, 49-nn, 50-nn.

 • Chór kościelny"Moniuszko". Rok 1946, 50-ta rocznica powstania chóru kościelnego "Moniuszko". Zdjęcie zrobione na schodach pomnika Matki Boskiej przy ulicy Kościuszki. Brakuje nam niestety dużo nazwisk, prosimy więc o pomoc w uzupełnieniu danych nierozpoznanych osób. 1-Czesław Niesobski, 2 Stanisław Zborowski, organista, 3- Wincenty Kozłowski, 4- ks. proboszcz Franciszek Komorowski, 5 Tomasz Stojecki, 6- Franciszek Kozłowski, 7- ...Barański, 8- Stefan Kucharski, 9- Tomasz Organiściak, 10- Wanda Gorzka, 11- nn, 12- Łucja Mazurkiewicz, 13-nn, 14-nn, 15-nn, 16-nn, 17- ...Lis, 18- Teresa Rossa z.m. Marszałek, 19-nn, 20-nn, 21-nn, 22-nn, 23-nn, 24-nn, 25-nn, 26-nn, 27-nn, 28-nn, 29-nn, 30-nn, 31- Teresa Wilk, 32-nn, 33-nn, 34- Władysława Reif, 35-nn, 36-nn, 37-nn, 38-nn, 39-nn, 40-nn, 41-Waleria Witkiewicz z.m. Kupczyk, 42- Wacław Karasiński, 43- Sylwester Wieczorek, 44- Czesław Kasprzak, 45- Alojzy Budzik, 46- Zygfryd Klóska, 47-nn, 48- Henryk Reif, .? . 49- Jan Chwalisz, 50-...Gruszka, 51- Stefan Gorgolewski, 52-nn, 53- Stefan Konarski, Mieczysława Feige z.m. Niesobska.

 • Lata trzydzieste, obecnie ulica Sportowa. Po lewej widoczny budynek gazowni, produkowano w nim gaz koksowniczy, który służył m.in. do oświetlania ulic, takimi latarniami jak ta, którą dostrzec można na zdjęciu. Jeżeli fotografia została zrobiona po roku 1935 to nazywała się Antoniego Wodniakowskiego, jeżeli przed śmiercią naczelnika ostrzeszowskiego "Sokoła" to Świętej Anny. Ze zbiorów Leszka Gajdzika.

 • Rok 1958, od lewej: Zbigniew Zawada, w mundurze Zenon Fabrowski i Zbigniew Karwacki. Panowie znajdują się na terenie placu zabaw przy ulicy Boh. Stalingradu (obecnie Zamkowa), wśród drzew płynie rzeczka Strzegowa, dalej widoczny klasztorek. Ze zbiorów Zbigniewa Karwackiego.

 • Lata czterdzieste, okres okupacji niemieckiej. Na ścianie wisi tablica z napisem w języku niemieckim: Landwirtschaftliche Zentralgenossenschaft eGmbH Posen, Geschäftstelle Schildberg (w tłumaczeniu Sławka Pola: Centralna Spółdzielnia Rolnicza, zarejestrowana spółka z o.o. Poznań, oddział Ostrzeszów). Budynek znajdował się i stoi do dziś na terenie spółdzielni rolniczej, za pawilonem handlowym, przy ulicy Sienkiewicza.

 • Lata czterdzieste, dostrzec można kamienicę przy ulicy Pocztowej (obecnie Dzienny Dom Pomocy) i kolejową wieżę ciśnień. Prosimy o pomoc w rozpoznaniu miejsca, z którego zrobiono zdjęcie, a wtedy może uda się poznać nazwiska widocznych panów.

 • Więcej