Rogaszyce, droga na Bałczynę. Zdjęcie pochodzi  z czasów  gdy  Bałczyna dzierżył... -

Rogaszyce, droga na Bałczynę. Zdjęcie pochodzi z czasów gdy Bałczyna dzierżyła tytuł najwyższego wzniesienia województwa poznańskiego. Lata pięćdziesiąte.
Zdj. ze zbiorów Małgorzaty Malskiej.

Grzes67 7 years, 1 month ago
Comments (1)
Sylwester Adamski 6 years, 5 months ago

Na Bałczynę chodziło się inną polną drogą, która za wodociągiem skręcała w prawo.