Rogaszyce, droga na Bałczynę. Zdjęcie pochodzi  z czasów  gdy  Bałczyna dzierżył... -

Rogaszyce, droga na Bałczynę. Zdjęcie pochodzi z czasów gdy Bałczyna dzierżyła tytuł najwyższego wzniesienia województwa poznańskiego. Lata pięćdziesiąte.
Zdj. ze zbiorów Małgorzaty Malskiej.

Grzes67 6 years, 4 months ago
Comments (1)
Sylwester Adamski 5 years, 9 months ago

Na Bałczynę chodziło się inną polną drogą, która za wodociągiem skręcała w prawo.