Koniec lat pięćdziesiątych, ćwiczenia Ligi Przyjaciół Żołnierza. W pierwszym rzę..., stare zdjęcia -

Koniec lat pięćdziesiątych, ćwiczenia Ligi Przyjaciół Żołnierza. W pierwszym rzędzie, czwarty od lewej stoi Zbigniew Karwacki, któremu dziękujemy za udostępnienie zdjęcia. Po lewej stronie widoczny kościół Chrystusa Króla, prawdopodobnie fotografię zrobiono więc gdzieś na alejkach, na przyklasztornych łąkach. Liga Przyjaciół Żołnierza to paramilitarna organizacja, powstała w 1950 roku w celu upowszechniania idei obronności kraju. W roku 1962 przekształcona w Ligę Obrony Kraju.

Grzes67 5 years, 10 months ago
Comments (1)
Grzes67 5 years, 10 months ago

Pierwszy z prawej (w dresie) prawdopodobnie Wacław Fita.