Połowa lat pięćdziesiątych, drewniana makieta Pałacu Kultury i Nauki na tle kami..., stare zdjęcia -

Połowa lat pięćdziesiątych, drewniana makieta Pałacu Kultury i Nauki na tle kamienicy przy ulicy Boh. Stalingradu. Makietę zbudowała Spółdzielnia Pracy "Stolarz". Po lewej Halina Guzenda (z d. Śmiejczak). Za zdjęcie dziękujemy Joli Drzewieckiej.

Grzes67 5 years, 5 months ago
Comments (0)